เสริมจมูกซิลิโคน

จมูก เป็นจุดกึ่งกลางของใบหน้า ซึ่งในแต่ละคนก็จะมีทรงจมูกที่แตกต่างกัน หากจมูกมีรูปทรงผิดปกติ เช่น จมูกแบน จมูกบาน จมู​กไม่โด่ง สามารถแก้ไขได้โดย การทำศัลยกรรมจมูก เพียงอย่างเดียวก็มีความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าโดยรวมได้ ถือเป็นการศัลยกรรมอย่างหนึ่งที่คนนิยมมากที่สุด

เสริมจมูก Long Tip Sugery ยืดปลายจมูกไม่ใช้ silicone

การเสริมจมูกด้วยเทคนิค Long Tip Surgery เป็นเทคนิคการยืด และแต่งปลายจมูก เพื่อเพิ่มความพุ่ง,โด่งจากทรงเดิม หรือ เพื่อรองปลายกันทะลุในกรณีที่มีการเสริมแล้วเกิดความตึงที่ปลายจมูก (ทำให้ยืดปลายได้อย่างปลอดภัย) หมดปัญหาผิวหนังบางบริเวณปลายจมูก

ปรับโครงสร้างจมูก ลดขนาดจมูก

ปรับโครงสร้าง ลดขนาดจมูก (Nose Reduction and Reconstruction) การผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างจมูก   เป็นการศัลยกรรม  ปรับแต่งโครงจมูก  ให้ได้ขนาด และรูปทรงที่สวยงาม รับกับความโค้งนูนของหน้าผาก และลดขนาดของจมูกให้เล็กลง เข้ากับรูปทรงใบหน้ามากขึ้น นิยมทำมากในชาวตะวันตกเพราะโดยทั่วไปชาวตะวันตกมีปัญหาจมูกใหญ่มากกว่าชาวเอเชีย  แต่กระนั้นก็ตามชาวเอเชียหลายคนมีปัญหาจมูกใหญ่ในบางส่วนซึ่งอาจแก้ไขด้วยการเสริมซิลิโคนได้ แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดลดขนาดกระดูกจมูก และ กระดูกอ่อนจมูก เพื่อปรับทรงจมูกให้สัดส่วนสวยงามเข้ากับรูปหน้า

แก้ไขเบ้าตาลึก จัดเรียงไขมันเปลือกตา

ตัดปีกจมูก  (Alarplasty) ปีกจมูกคือ กระดูกอ่อนของจมูกบริเวณด้านข้าง ที่กางออกเรียกว่า ปีกจมูก ชาวเอเชียจำนวนมากมีปัญหากับความหนา,บานออกด้านข้าง และความห้อยลงของปีกจมูก ซึ่งการลดขนาดปีกจมูก มีส่วนช่วยให้การผ่าตัดจมูกได้รูปทรงจมูกที่เหมาะสมกับสัดส่วนของใบหน้ามากขึ้น การตัดปีกจมูกเป็นการปรับรูปทรงจมูกให้สวยงามได้รูป เป็นการผ่าตัดที่นิยมทำร่วมกับการเสริมจมูกเพื่อทำให้มีรูปทรงของจมูกได้สัดส่วนสวยงามมากยิ่งขึ้น การเปิดแผลผ่าตัดปีกจมูกจะเปิดแผลด้านในของปีกจมูก โดยกรีดโค้งเข้าใต้ฐานปีกจมูก  ตัดเนื้อด้านในออก กว้างประมาณ 2-4 มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับความกว้างของปีกจมูกคนไข้ แล้วกรีดโค้งเข้าหาใต้ฐานปีก

24 Hour

ปรึกษาศัลยกรรม